ऋक्सूक्त

वरुणसूक्त : ऋग्वेद ०१/२५

  sanskritjagat     02/09/2021 0

ऋक्सूक्त

इन्द्रसूक्त : ऋग्वेद ०१/३२

  sanskritjagat     02/09/2021 0

ऋक्सूक्त

सूर्यसूक्त : ऋग्वेद ०१/११५
  sanskritjagat     02/09/2021

यजुर्वेद सूक्तसंग्रह

शिवसङ्कल्पसूक्त : शुक्ल यजुर्वेद ३४/०१-०६
शिवसङ्कल्पसूक्त : शुक्ल यजुर्वेद ३४/०१-०६
  sanskritjagat     02/09/2021


और पढ़ें
  sanskritjagat     22/02/2021 0

मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तीः परिभाव्य च ।वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते...

  sanskritjagat     18/02/2021 1

प्रत्याहार सूत्रों (माहेश्वर सूत्र) से यूँ तो सैकड़ों प्रत्याहार बन सकते हैं किन्तु आ...