ऋक्सूक्त

वरुणसूक्त : ऋग्वेद ०१/२५

  sanskritjagat     02/09/2021 0

ऋक्सूक्त

इन्द्रसूक्त : ऋग्वेद ०१/३२

  sanskritjagat     02/09/2021 0

ऋक्सूक्त

सूर्यसूक्त : ऋग्वेद ०१/११५
  sanskritjagat     02/09/2021

यजुर्वेद सूक्तसंग्रह

शिवसङ्कल्पसूक्त : शुक्ल यजुर्वेद ३४/०१-०६
शिवसङ्कल्पसूक्त : शुक्ल यजुर्वेद ३४/०१-०६
  sanskritjagat     02/09/2021


और पढ़ें

ऋक्सूक्त

वरुणसूक्त : ऋग्वेद ०१/२५

  sanskritjagat     02/09/2021 0

...

ऋक्सूक्त

इन्द्रसूक्त : ऋग्वेद ०१/३२

  sanskritjagat     02/09/2021 0

...

ऋक्सूक्त

सूर्यसूक्त : ऋग्वेद ०१/११५

  sanskritjagat     02/09/2021 0

...

ऋक्सूक्त

वाक् सूक्त : १०|१२५

  sanskritjagat     29/01/2021 0

ऋषि : महर्षि अम्भृण की पुत्री वाक् | देवता : परमात्मा...

ऋक्सूक्त

नासदीयसूक्त : ऋग्वेद १०|१२९

  sanskritjagat     29/01/2021 0

ऋषि : प्रजापति परमेष्ठी | देवता : परमात्मा (...

ऋक्सूक्त

प्रजापति सूक्त : ऋग्वेद १०|१२१

  sanskritjagat     19/01/2021 0

ऋषि : प्रजापतिपुत्र हिरण्यगर्भ | देवता : क शब्दाभिधेय प्रजापति ...

ऋक्सूक्त

पुरुषसूक्त : ऋग्वेद १०|९०

  sanskritjagat     17/01/2021 0

ऋषि : नारायण | देवता : पुरुष | छन्द : अनुष्टुप‚ (अंतिम) त्रिष्ट...

ऋक्सूक्त

इन्द्रसूक्त : ऋग्वेद ०२|१२

  sanskritjagat     18/01/2021 0

ऋषि : गृत्समद । देवता : इन्द्र । छन्द : त्रिष्टुप...

ऋक्सूक्त

अग्निसूक्त : ऋग्वेद ०१|०१

  sanskritjagat     18/01/2021 0

ऋषि : मध...